Βραβευθέντα έργα- Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου 2020-2021

Βραβευθέντα έργα- Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου 2020-2021

Το Σωματείο Ορίζοντες υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας παιδείας του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο χορός αποτελεί μέσο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνει κινητικές φόρμες που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών της Ευρώπης και λαών από άλλες ηπείρους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους, άσχετα από τον χώρο προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Επίσης, ο χορός, λόγω της δυνατότητας μη λεκτικής επικοινωνίας που προωθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο επαφής ατόμων με διαφορετική ταυτότητα, γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική καταγωγή, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.

Αρ. έγκρισης Φ15/155539/Δ2/30-11-2021

Αποτελέσματα Διαγωνισμού

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Κοίλων Κοζάνης: 1ο  Βραβείο

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο Νεάπολης Λακωνίας: 1ο  Βραβείο

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – Γεννάδιο: 1ο  Βραβείο