Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας “1821-2021 Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης… “

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας “1821-2021 Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης… “

Αρ. έγκρισης Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ15/109892/Δ2/25-08-2020

Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια από μαθητές. Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να  σκέφτονται κριτικά, να  συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Η εστίαση στα 200 χρόνια μετά την Ελληνική επανάσταση ανταποκρίνεται στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στην κοινωνία το 2020 και 2021 και στο έντονο ενδιαφέρον που αναμένεται να διαμορφωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως αποτέλεσμα των ποικίλων δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν πανελλήνια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο και να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον εορτασμό.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η όσο το δυνατόν βιωματική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821, η τοποθέτησή της στο γίγνεσθαι της τότε εποχής και η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της μέσα από την εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο
  • Η εστίαση στους ‘απλούς’, τους ‘αφανείς’ ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τον μεγάλο όγκο των μαχών και όλων των άλλων εκτός των πεδίων της μάχης.
  • Η διερεύνηση της εξέλιξης της ταυτότητας των Ελλήνων στην περίοδο των 200 χρόνων μέχρι σήμερα
  • Ο προβληματισμός για τις προοπτικές της χώρας και η διαμόρφωση συλλογικού οράματος για το μέλλον της
  • Η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ιδανικών της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, που συνδέονται με την επανάσταση του 1821
  • Η εξοικείωση των µαθητών/τριών µε τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν, μέσα από τη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τον τόπο στον οποίο οι μαθητές/τριες ζουν.
  • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια  ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών