ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ 2020-2021

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ 2020-2021

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και επιταχυνόμενες αλλαγές και είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση να παρέχει στους νέους όλο και περισσότερα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προταθεί προγράμματα συμβουλευτικής ψυχολογίας η οποία περιλαμβάνει εξάσκηση σε δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές στην καθημερινή ζωή. Ως δεξιότητες ζωής θεωρούνται όλες εκείνες οι δεξιότητες που βοηθούν το άτομο να πετύχει στο περιβάλλον το οποίο ζει και δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Διονύσου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικών- Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς επίσης και στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη ανάπτυξης δεσμών επικοινωνίας, ανάπτυξη θετικής σκέψης, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματική απόδοση υπό πίεση, αποτελεσματική επικοινωνία, καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

–          Να μάθουν πως να επιζητούν, να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν την πληροφορία.

–          Να μάθουν πως να δρουν, να αντιδρούν και να παλεύουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

–          Να μάθουν να αντιμετωπίζουν με θετικό και ενεργό τρόπο τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν.

–          Να ευαισθητοποιηθούν για τον χώρο στον οποίο ζουν, να σφυρηλατήσουν τους δεσμούς τους και να συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν μέσα από την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για τις δεξιότητες ζωής μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Το πρόγραμμα δεν προβάλλει γνώσεις. Δίνει τα εργαλεία στους μαθητές/τριες μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες να οικοδομήσουν οι ίδιοι ουσιαστική βιωματική αλλά και επιστημονική γνώση και να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από τη προσωπική τους ερευνητική εργασία σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν στην επιστημονική και δημιουργική εργασία, μέσα από την εμπλοκή τους στη διαδικασία ενός Σχεδίου Δράσης ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής.