Η Ομάδα μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ευγενία Γκορτσίλα

MSc, PhD

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Κωνσταντίνα Τσενέ

BSc, ΜΑ

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Λουκία Στέφου

BSc, PhD

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ελένη Κουρκούμπα

BSc

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Γεώργιος Γάκης

Δημοσιογράφος – Υπεύθυνος Επικοινωνίας