Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου 2022-2023

Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου 2022-2023

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» σε συνεργασία με το Δήμο Διονύσου υλοποιεί εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου».

Στον Δήμο Διονύσου κατοικεί ένας ετερόκλητος πληθυσμός σε ανομοιογενείς περιοχές, που δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει κοινά σημεία αναφοράς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες 10-18 ετών ‒ έμμεσα στις οικογένειές τους‒, καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου και επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη ανάπτυξης δεσμών και  συλλογικής ταυτότητας.

Οι βασικοί λοιπόν στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και να κατανοήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτόν.
  • Να αναγνωρίσουν την πολυμορφία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες ως πηγές πολιτισμικού πλούτου.
  • Να ευαισθητοποιηθούν για τον χώρο στον οποίο ζουν, να σφυρηλατήσουν τους δεσμούς τους και να συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν μέσα από την υλοποίηση project τοπικής ιστορίας. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί  θα συγκροτήσουν μικρές ομάδες και θα ερευνήσουν ένα θέμα με τη βοήθεια συντονιστών και σε συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή, αλλά και να καλλιεργηθεί η αίσθηση κοινότητας και η δέσμευση σε ένα συλλογικό έργο. Οι εργασίες θα καλύψουν μία ποικιλία θεμάτων (π.χ. φυσικό περιβάλλον, αρχαιολογικά μνημεία, τοπωνύμια, καταγωγή-μεταναστεύσεις, οικονομικές δραστηριότητες). Τα τελικά έργα θα είναι πολυτροπικά και θα γίνει διάχυση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία μέσα από: α) δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, β) παρουσιάσεις στα σχολεία και σε απογευματινή ανοιχτή εκδήλωση γ) αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

Αρ. έγκρισης 15603/ 04-07-2022

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Αίτηση εκπαιδευτικού προγράμματος