Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου 2020-2021

Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου 2020-2021

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Διονύσου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απευθύνεται σε μαθητές/τριες 10-18 ετών ‒ έμμεσα και στις οικογένειές τους‒, καθώς επίσης στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Διονύσου και επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη ανάπτυξης δεσμών και  συλλογικής ταυτότητας.

Οι βασικοί λοιπόν στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και να κατανοήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτόν.
  • Να αναγνωρίσουν την πολυμορφία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες ως πηγές πολιτισμικού πλούτου.
  • Να ευαισθητοποιηθούν για τον χώρο στον οποίο ζουν, να σφυρηλατήσουν τους δεσμούς τους και να συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν μέσα από την υλοποίηση project τοπικής ιστορίας. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν,  θα συγκροτήσουν μικρές ομάδες και κάθε ομάδα θα ερευνήσει ένα θέμα με τη βοήθεια μεντόρων/εμψυχωτών/συντονιστών και σε συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή, αλλά και να καλλιεργηθεί η αίσθηση κοινότητας και η δέσμευση σε ένα συλλογικό έργο. Οι εργασίες των ομάδων θα καλύψουν μία ποικιλία θεμάτων (π.χ. φυσικό περιβάλλον, αρχαιολογικά μνημεία, τοπωνύμια, καταγωγή-μεταναστεύσεις, οικονομικές δραστηριότητες). Τα τελικά έργα θα είναι πολυτροπικά και θα γίνει διάχυση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία: α) μέσα από δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, β) μέσα από παρουσιάσεις στα σχολεία καθώς και σε εκδηλωσεις γ) μέσα από την ανάρτησή τους σε ιστοσελίδες.