Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Σχολεία – Γέφυρες Ζωής»  2019-2020

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Σχολεία – Γέφυρες Ζωής»  2019-2020

Αρ. έγκρισης Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ15/11935/Δ2/28-01-2020

 

Το σωματείο Ορίζοντες προκηρύσσει Μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της αιμοδοσίας ως πράξης αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και υπηρετεί τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αφετηρία της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών αποτελούν μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι στο μέλλον αιμοδότες. Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για αίμα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, που συνδέονται με τις έννοιες: αιμοδοσία, εθελοντισμός, αγωγή υγείας, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός, σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους του διαγωνισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
  • Η κατανόηση από τους μαθητές και η βίωση των αξιών του εθελοντισμού.
  • Η ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή ως ενεργού πολίτη

Προκήρυξη Διαγωνισμού -Σχολεία- Γέφυρες Ζωής -Εκπαιδευτικοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού -Σχολεία- Γέφυρες Ζωής -Μαθητές

Προκήρυξη Διαγωνισμού -Σχολεία- Γέφυρες Ζωής -Σχολικές Μονάδες

Αποτελέσματα