Βραβευθέντα έργα- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» 2019-20

Βραβευθέντα έργα- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» 2019-20

Αρ. έγκρισης Υ. ΠΑΙ.Θ. Φ15/140538/Δ2/11-09-2019

 Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το σχολικό έτος 2019-2020. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια που επιχειρούν οι μαθητές/τριες. Βασικός σκοπός μέσω της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών, δηλαδή υπεύθυνων πολιτών που είναι ενημερωμένοι, γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να  σκέφτονται κριτικά, να  συνεργάζονται, να ερευνούν, να  εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εστίαση στη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για τα επίκαιρα αυτά ζητήματα.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δημοκρατίας, κοινωνικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης
  • Ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Ο προβληματισμός σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ανισότητας και κοινωνικής αδικίας και η καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης
  • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
  • Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/τριών µε τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών/τριών

 


Προκήρυξη

Αποτελέσματα

Βραβευθέντα Σχολεία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο Κουτσοποδίου Άργους

1ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης

42ο Γυμνάσιο Αθηνών

Ειδικό Βραβείο

ΕΝΕΕΓΥΛ Πειραιά