Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Εφημερίδας «Η καταιγίδα…. μιας πανδημίας »

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Εφημερίδας «Η καταιγίδα…. μιας πανδημίας »

Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σχολική εφημερίδα: Η καταιγίδα…….μιας πανδημίας»  για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στην πανδημία που σημάδευσε την παγκόσμια κοινότητα το τελευταίο διάστημα.

Η εστίαση στην πανδημία ανταποκρίνεται στον προβληματισμό και τις ανησυχίες που αναπτύχθηκαν στην κοινωνία το 2020 και 2021. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η διερεύνηση των ποικίλων επιπτώσεων της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής
  • Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με ζητήματα της επικαιρότητας
  • Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
  • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
  • Η καλλιέργεια της ικανότητας για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών
  • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών/τριών

 

Αρ. έγκρισης Φ15/155455/Δ2/30-11-2021

Έγκριση Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας 2021-2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας 2021-2022

Αίτηση Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας 2021-2022