Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2023-2024

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2023-2024

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές/τριες  με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών/τριών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, μέσα από τη δημιουργία ενός έντυπου λευκώματος από τους μαθητές/τριες με πυρήνα τους παραδοσιακούς χορούς από τους τόπους προέλευσής τους και με ποικίλο άλλο υλικό για αυτούς τους τόπους (π.χ. ήθη, έθιμα, γλώσσα, τρόποι ψυχαγωγίας κλπ).

Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Οι μαθητές/ήτριες:

  • Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους.
  • Να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας και να τη συνδέσουν αφενός με την προσωπική και την οικογενειακή τους ιστορία και αφετέρου με τη γενική ιστορία.
  • Να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
  • Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ