Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2022-2023

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2022-2023

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» υπό την Αιγίδα του Δήμου Βόλου (Αντιδημαρχία Τουρισμού) και σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και την υποστήριξη της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Μαγνησίας,  προκηρύσσει Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το σχολικό έτος 2022-2023.Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μέσα από τη δημιουργία ενός έντυπου λευκώματος από τους μαθητές/τριες που θα συνοδεύεται από δράσεις με επίκεντρο τον χορό (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, αφίσες).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι μαθητές/ήτριες:

  • Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους.
  • Να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας.
  • Να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
  • Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.

Επιπλέον επιδιώκεται:

  • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού περίγυρου των μαθητών στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, του ελλαδικού χώρου και της ομογένειας και εστιάζει στη δημιουργία ενός λευκώματος με πυρήνα τους παραδοσιακούς χορούς που σχετίζονται με τους τόπους προέλευσης των μαθητών που θα περιέχει ποικίλο υλικό για αυτούς τους τόπους.

Αρ. έγκρισης Φ15/122779/Δ2/06-10-2022

Έγκριση Σχολικού Διαγωνισμού “Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου”

Προκήρυξη Σχολικού Διαγωνισμού “Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου”

Αίτηση Σχολικού Διαγωνισμού “Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου”