Βραβευθέντα έργα- Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2018-19

Βραβευθέντα έργα- Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ” 2018-19

Αρ. έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ15/10578/δ2/23-01-2019

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο χορός αποτελεί μέσο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνει κινητικές φόρμες που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών της Ευρώπης και λαών από άλλες ηπείρους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους, άσχετα από τον χώρο προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Επίσης, ο χορός, λόγω της δυνατότητας μη λεκτικής επικοινωνίας που προσφέρει, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο επαφής μεταξύ ατόμων με διαφορετική ταυτότητα, γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική καταγωγή, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.

Συνδέοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με γενικές εκπαιδευτικές αρχές και αξίες, φαίνεται ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα ως προς την εμφάνιση, τη νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα.

Προκήρυξη

Αποτελέσματα

Βραβευθέντα Σχολεία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Δημοτικό Σχολείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μυκόνου «Σύγχρονη Παιδεία»

Δημοτικό Σχολείο Ζυγού Καβάλας

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Χάλκη Δωδεκανήσου