Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” 2018-2019

Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” 2018-2019

Αρ. έγκρισης Φ.14/ΦΜ/4610/10461/Δ1/23-01-2019

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΠΑΣΑΠ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την Αειφορία, με τίτλο «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι απαιτήσεις της εποχής μας σε σχέση με το περιβάλλον, και κυρίως με την προστασία του και την αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για εφαρμογή-υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών, έτσι ώστε να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη δράση η ευαισθητοποίηση αυτή επιχειρείται στις σχολικές μονάδες μέσα από τον αθλητισμό.

Ο προτεινόμενος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει πως ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Προσπαθεί να αναδείξει τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό για την αειφορία μέσα από το άθλημα της Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ). Η Πετοσφαίριση είναι ένα παιχνίδι και αποτελεί θαυμάσιο μέσο για τη φυσική αγωγή των παιδιών. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, συντροφικότητας, αυτοπεποίθησης και κυρίως της χαράς. Στο παιδί δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από το άθλημα, να αυτοεπιβεβαιωθεί, να αισθανθεί άνετα λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια ενός κοινωνικού οικοδομήματος και να διδαχθεί αξίες ζωής. Επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/τριες και να προωθήσουμε μέσα από όλες τις μορφές του Βόλεϊ (Σάλας, BeachVolley, SnowVolley) την αειφορία χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές που δείχνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα.

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, προωθείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητέ/τριες και γενικότερα στις σχολικές μονάδες να συμβάλουν άμεσα μέσα από τη δράση τους στην προσπάθεια να χρησιμοποιούμε «πράσινες πρακτικές» ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Μέσα από τον διαγωνισμό, καλύπτεται λοιπόν η ανάγκη για  άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών που συνδέονται με τις έννοιες: εθελοντισμός, αειφορία, αθλητισμός, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός.

 


Αποτελέσματα

Βραβευθέντα Σχολεία


10ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς