Ποιοι είμαστε

Οι «Ορίζοντες» είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός,  που σκοπό έχει να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής δράσης για όλους τους πληθυσμούς. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εφαρμόζονται εντός και εκτός σχολικών μονάδων και αφορούν εκπαιδευτικούς, μαθητές, προπονητές, αθλητές  αλλά και  παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, άτομα με κινητική αναπηρία, άτομα με ψυχικές ασθένειες, κακοποιημένες γυναίκες, άτομα που αντιμετωπίζουν επισιτιστικά προβλήματα, πρόσφυγες, μετανάστες  κλπ. Ειδικότερα οι «Ορίζοντες» σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν τους νέους και όχι μόνο σε θέματα που τους απασχολούν και ενδιαφέρουν την κοινωνία γενικότερα. Να προωθήσουν την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό καθώς και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Να υιοθετήσουν προληπτικά μέτρα και κανόνες για τη σωματική και ψυχική υγεία καθώς και για την ασφάλεια των πολιτών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από τη χρήση του διαδικτύου, κακών συνηθειών διατροφής, πάσης μορφής εξαρτήσεων κλπ. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και δράσεων συνεργάζονται με διάφορους Φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ειδικούς όλων των κατευθύνσεων που συμβάλλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στην υλοποίηση των σκοπών του Φορέα.