Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας “Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα” 2018-2019

Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας “Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα” 2018-2019

Αρ. έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ15/10578/δ2/22-03-2019

  

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το σχολικό έτος 2018-2019. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια που επιχειρούν οι μαθητές. Βασικός σκοπός μέσω της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών, δηλαδή υπεύθυνων πολιτών που είναι ενημερωμένοι, γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μαθαίνουν να  σκέφτονται κριτικά, να  συνεργάζονται, να ερευνούν, να  εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συσχετισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τις αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δράσεων για την ενίσχυσης μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Οι επιμέρους στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ευρύτερη σχολική και την τοπική κοινωνία
  • Η καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα μέσα από την Φυσική Αγωγή, τον αθλητισμό και ειδικότερα τις αρχές του Ολυμπισμού.
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν.
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης
  • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
  • Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών µε τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών

 


Προκήρυξη 

Αποτελέσματα

Βραβευθέντα Σχολεία


Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης: Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας

25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου: Βραβείο Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία: Βραβείο Καλύτερης προσέγγισης της θεματικής «Αρχές και ιδεώδη του Ολυμπισμού»

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3ο Γυμνάσιο Αχαρνών: Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας

Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου: Βραβείο Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης: Βραβείο Καλύτερης προσέγγισης της θεματικής« Αρχές και ιδεώδη του Ολυμπισμού»

Ειδικό βραβείο

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο/ Λύκειο Ελευσίνας: Ειδικό Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας