Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το σχολικό έτος 2018-2019. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα.


Αποτελέσματα

 

Υλικό


Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης:Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας

25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου: Βραβείο Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία: Βραβείο Καλύτερης προσέγγισης της θεματικής«Αρχές και ιδεώδη του Ολυμπισμού»

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3οΓυμνάσιο Αχαρνών: Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας

Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου: Βραβείο Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης: Βραβείο Καλύτερης προσέγγισης της θεματικής« Αρχές και ιδεώδη του Ολυμπισμού»

Ειδικό βραβείο

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο/ Λύκειο Ελευσίνας:Ειδικό Βραβείο Καλύτερης Εφημερίδας