Συνεργασίες

Συνεργασίες

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δήμος Βόλου- Αντιδημαρχία Τουρισμού

Δήμος Διονύσου- Αντιδημαρχία Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας

Δήμος Λαυρεωτικής