Συνεργασίες

volos-logo-400

Αντιδημαρχία Παιδείας- Πολιτισμού του Δήμου Βόλου

 

Ο Δήμος Βόλου είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τον ομώνυμο Βόλο. Η έκταση του Δήμου είναι 387.14 km και ο πληθυσμός του 141.675 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001.

Η σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, από την επέκταση του αρχικού δήμου Βόλου με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρινίτσας. Διαιρείται σε 9 «δημοτικές ενότητες».

 

Αντιδημαρχία Παιδείας- Πολιτισμού του Δήμου Βόλου με αρμοδιότητες:

α-Τη λειτουργία των υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού και γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

β- Τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και μαθητείας

γ-Λοιπές αρμοδιότητες.

Αντιδήμαρχος Παιδείας- Πολιτισμού κ. Μποντού – Τοκαλή Γεωργία

panthes-400
uth-logo2

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH), με 18 Τμήματα και 4 Σχολές, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Βρίσκεται στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας με πανεπιστημιουπόλεις σε πέντε διαφορετικές πόλεις. Καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερων από 10.000 φοιτητές που σπουδάζουν τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε  μεταπτυχιακό επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών επιστημών.

Ιδρύθηκε το 1984 και ως μέρος των μελλοντικών του στόχων είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του, να προσελκύσει νέους επιστήμονες και να ενθαρρύνει την έρευνα. Παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, καταδεικνύει αξιοσημείωτη παρουσία στην ακαδημαϊκή κατάταξη των πανεπιστημίων.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε πριν από 21 χρόνια. Σήμερα το Τμήμα έχει 24 μέλη ΔΕΠ, 7 μέλη ΕΕΠ και 10 μέλη τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Πολλά από τα εν λόγω μέλη δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες δράσεις με εθνική και διεθνή απήχηση όπως η συγγραφή των βιβλίων φυσικής αγωγής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Καινοτομίας (π.χ. μέσω FP7 και Horizon 2020). Αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών έχουν χρησιμοποιηθεί από διεθνείς φορείς (π,χ., Παγόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρευματολογίας) στην έκδοση οδηγιών προαγωγής της υγείας. Το Τμήμα έχει περίπου 20 ενεργές διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ Erasmus, πλήθος συνεργασιών με φορείς (π.χ. WomensSport International, Institute for Teaching and Learning κ.τ.λ.) και Πανεπιστήμια (π.χ. Universities of Glasgow, Wolverhampton, Edith Cowan και Manchester) του εξωτερικού. Συνεργάζεται ακόμα με 12 πανεπιστήμια στο πλαίσιο του κοινού Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “European Masters Degree in Sports Psychology”.