Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “Let’s Move” 2020-2021

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “Let’s Move” 2020-2021

Αρ. έγκρισης Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ15/111606/Δ2/28-08-2020

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες  αφενός συμβάλλει στην ενίσχυση της υγείας των μαθητών/τριών βοηθώντας τους να κατανοούν καλύτερα τη φυσική δραστηριότητα για την υγεία και την ποιότητα ζωής, αφετέρου βοηθάει στην ένταξη των φυσικά αδυνάτων και αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. Τα οφέλη της σωματικής άσκησης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), είναι άκρως σημαντικά καθώς μεταξύ άλλων, μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ορισμένους τύπους καρκίνου και διαβήτη, βελτιώνουν τη μυοσκελετική υγεία και τον έλεγχο του σωματικού βάρους, και επηρεάζουν ευεργετικά την ψυχική υγεία και τις γνωστικές διαδικασίες. Οι απαιτήσεις της εποχής μας σε σχέση με υγεία των πολιτών και την κοινωνική ένταξη, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για εφαρμογή-υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών στα συγκεκριμένα ζητήματα. Στη συγκεκριμένη δράση η ευαισθητοποίηση αυτή επιχειρείται στις σχολικές μονάδες μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει τα οφέλη της άσκησης τόσο για την υγεία των μαθητών/τριών διαμορφώνοντας πρότυπα για δια βίου άσκηση, όσο και για την κοινωνική ένταξη των φυσικά αδυνάτων αλλά και των αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. Προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της Φυσικής Αγωγής για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία των μαθητών/τριών. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας αλλά και της φυσικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ένταξης  και υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που έχει ο κάθε τομέας, καθώς και τη μοναδική του εξουσία να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα σε όλους τους μαθητές/ τριες, στα σχολεία όλης της χώρας και όχι μόνο.

Προκήρυξη

Αίτηση