Οι Ορίζοντες είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Σκοπό έχει να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής δράσης ειδικών πληθυσμών και όχι μόνο, ανεξαρτήτου ηλικίας ( παιδιών, παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ατόμων με κινητική αναπηρία, ατόμων με ψυχικές ασθένειες, αρρώστων, κακοποιημένων γυναικών, ατόμων που αντιμετωπίζουν επισιτιστικά προβλήματα, προσφύγων κλπ).

Οι Ορίζοντες σκοπεύουν η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων να γίνει κυρίως μέσω της άσκησης, του αθλητισμού και των τεχνών.

Οι Ορίζοντες είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που σκοπό έχει να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής δράσης ειδικών πληθυσμών και όχι μόνο, ανεξαρτήτου ηλικίας ( παιδιών, παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ατόμων με κινητική αναπηρία, ατόμων με ψυχικές ασθένειες, αρρώστων, κακοποιημένων γυναικών, ατόμων που αντιμετωπίζουν επισιτιστικά προβλήματα, προσφύγων κλπ).

Ειδικότερα οι Ορίζοντες:

Σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σε θέματα που τους απασχολούν και ενδιαφέρουν την κοινωνία γενικότερα.

Να προωθήσουν την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό καθώς και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων οπουδήποτε.

Να υιοθετήσουν προληπτικά μέτρα και κανόνες για τη σωματική και ψυχική υγεία καθώς και για την ασφάλεια των πολιτών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από τη χρήση του διαδικτύου, κακών συνηθειών διατροφής, πάσης μορφής εξαρτήσεων κλπ.

Να προωθήσουν την περιβαλλοντική ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Να παρέχουν δωρεάν κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής κλπ.

Όραμα των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ


Να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Να αναδείξουμε τα πανανθρώπινα ιδεώδη όπως η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ισότητα, η ελευθερία, η φιλαλληλία, ο αλτρουϊσμός κλπ.

Να επιδείξουμε σεβασμό στο συνάνθρωπο, να αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα και να εξοικειωθούμε με τις πολιτισμικές ιδιομορφίες διαφόρων χωρών.

Να αναδείξουμε την αξιοκρατία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δικαιοσύνη και την ισονομία.

Να αναδείξουμε την ισότητα των ευκαιριών για συμμετοχή.

Να συμβάλλουμε στην τήρηση των κανόνων.

Να αναδείξουμε τη δύναμη της θέλησης του καθενός και να καλλιεργήσουμε την ικανότητα για αυτοπειθαρχία, αυτοεκτίμηση και αυτοκυριαρχία.

Να αναδείξουμε την ικανότητα του ατόμου να καθορίζει στόχους, να αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη αλλά και να είναι ικανό να παίρνει αποφάσεις δημιουργώντας έτσι τον ενεργό πολίτη.

Οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ λειτουργούν ως «Κοινωνία των πολιτών» δηλαδή ως χώρος ανάπτυξης αξιών, ώστε να δημιουργούν υπεύθυνους, ηθικούς και αλληλέγγυους πολίτες και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στα κοινά, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα της συλλογικότητας. Προσπαθούν επίσης να προωθήσουν την ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας, δημιουργώντας πολίτες που ενδιαφέρονται για το γενικό καλό συνειδητοποιώντας, ότι εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πιστεύουν ότι μια χώρα γίνεται πιο δημοκρατική όταν οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ικανότητα να επιδιώκουν συλλογικά κοινούς στόχους σε όσο το δυνατόν περισσότερα κοινωφελή ζητήματα.