Τροφή ….για σκέψη

Τροφή ….για σκέψη

Tο Εκπαιδευτικό Σωματείο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζοντας στο Στόχο 2 όπως αυτός διατυπώθηκε στους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» και συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή».

Σήμερα, πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι  υποφέρουν από την πείνα, ενώ στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου παρατηρείται όσο ποτέ άλλοτε σπατάλη φαγητού. Το πραγματικό σύστημα τροφίμων έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία, ενώ διάφορα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα απειλούν συχνά τους γεωργούς και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως μεγεθυντικός φακός για να ξανακοιτάξουμε με προσοχή τον τρόπο που παράγονται, μεταποιούνται και καταναλώνονται τα τρόφιμα παγκοσμίως. Πώς αυτές οι μέθοδοι και τα συστήματα παραγωγής επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλάζουν το κλίμα ενώ ταυτόχρονα φτάνουν καθημερινά και μπαίνουν στο σπίτι και στο πιάτο μας.

Στον πυρήνα του συγκεκριμένου προγράμματος μπαίνουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντας σε έναν συλλογικό αναστοχασμό  με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, έτσι ώστε όλοι να συμμετέχουν στην παγκόσμια προσπάθεια για τον τερματισμό της πείνας, της βελτίωσης της διατροφής αλλά και την προαγωγή μιας πιο βιώσιμης αγροτικής παραγωγής που μας αφορά άμεσα.