Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” 2019-2020

Βραβευθέντα έργα-Πανελλήνιος Διαγωνισμός “ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” 2019-2020

Αρ. έγκρισης Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ15/182559/δ2/21-11-2019

Το σωματείο «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.ΠΕ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την Αειφορία, με τίτλο «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι απαιτήσεις της εποχής μας σε σχέση με το περιβάλλον, και κυρίως με την προστασία του και την αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για εφαρμογή-υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών, έτσι ώστε να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη δράση η ευαισθητοποίηση αυτή επιχειρείται στις σχολικές μονάδες μέσα από τον αθλητισμό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει πώς ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσπαθεί να αναδείξει τον αθλητισμό ως εν δυνάμει αρωγό για την αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του κλίματος σε όλα τα επίπεδα. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ αθλητικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που έχει ο κάθε τομέας, καθώς και τη μοναδική του εξουσία να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει τη βιωσιμότητα σε όλους τους μαθητές/αθλητές, όλων των αθλημάτων σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο.

Επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/τριες και να προωθήσουμε μέσα από όλα τα αθλήματα την αειφορία, χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές που δείχνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα.

Τα σχολεία θα συμμετάσχουν στη δράση λαμβάνοντας μέρος στην υλοποίηση καινοτόμων μορφών παιχνιδιών ή αθλητικών δράσεων συνδυασμένα  με την αειφορία, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να πραγματευτούν θέματα που σχετίζονται με τον τόπο που βρίσκεται το σχολείο τους (πόλη, βουνό, θάλασσα) και το είδος του παιχνιδιού ή της δράσης που θα επιλέξουν. Καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αποτιμήσουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αειφορία μέσα από τον αθλητισμό.

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, προωθείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες και γενικότερα στις σχολικές μονάδες να συμβάλουν άμεσα μέσα από τη δράση τους στην προσπάθεια να χρησιμοποιούμε «πράσινες πρακτικές» ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.


Προκήρυξη

Αποτελέσματα

Βραβευθέντα Σχολεία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3ο Δημοτικό Σχολείο Κάρλας Καναλίων

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3ο ΓΕΛ Κοζάνης (έχει αναρτηθεί βίντεο στο κανάλι μας)