ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tο PETIC είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που αποσκοπεί στον εξοπλισμό των καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αναβάθμιση της διαπολιτισμικής ικανότητας των ίδιων και των μαθητών τους. Μέσω του σχεδιασμού ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης και μέσω ενός οικοσυστήματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης, το έργο επιχειρεί να αναβαθμίσει τις μαθησιακές και διδακτικές ικανότητες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής...