Η Ταυτότητά μας

Οι «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016, δραστηριοποιείται στο χώρο της Εκπαίδευσης και σκοπεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ευαισθητοποιώντας τους νέους σε θέματα που τους απασχολούν και ενδιαφέρουν την κοινωνία γενικότερα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους πληθυσμούς, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εποχής. Βασικός μας στόχος είναι να εξελίσσουμε συνεχώς τα προγράμματά μας, αξιοποιώντας την έρευνα και εφαρμόζοντας σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσουμε δίκτυα πολιτών εντός και εκτός Ελλάδος. Στοχεύουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους έτσι ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό καθώς και να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Να υιοθετήσουμε προληπτικά μέτρα και κανόνες για τη σωματική και ψυχική υγεία καθώς και για την ασφάλεια των πολιτών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από τη χρήση του διαδικτύου, κακών συνηθειών διατροφής, πάσης μορφής εξαρτήσεων, βίας κλπ. Να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σε θέματα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και δράσεων συνεργαζόμαστε με διάφορους Φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ειδικούς όλων των κατευθύνσεων, που συμβάλλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στην υλοποίηση των σκοπών του Φορέα.

Το Όραμά μας

 • Να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ζουν με
  αξιοπρέπεια.
 • Να αναδείξουμε ιδεώδη όπως η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ισότητα, η ελευθερία, η φιλαλληλία, ο αλτρουϊσμός κλπ.
 • Να επιδείξουμε σεβασμό στο συνάνθρωπο και να αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα.
 • Να αναδείξουμε την αξιοκρατία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δικαιοσύνη και την ισονομία.
 • Να αναδείξουμε την ισότητα των ευκαιριών για συμμετοχή.
 • Να συμβάλλουμε στην τήρηση των κανόνων.
 • Να αναδείξουμε τη δύναμη της θέλησης του καθενός και να καλλιεργήσουμε την ικανότητα για αυτοπειθαρχία, αυτοεκτίμηση και αυτοκυριαρχία.
 • Να αναδείξουμε θέματα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τους 17 στόχους του ΟΗΕ.
 • Να αναδείξουμε την ικανότητα του ατόμου να καθορίζει στόχους, να αναπτύσσει κριτική και  δημιουργική σκέψη αλλά και να είναι ικανό να παίρνει αποφάσεις δημιουργώντας έτσι τον ενεργό πολίτη.