Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Εφημερίδας «17 προκλήσεις… για έναν καλύτερο κόσμο»

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Εφημερίδας «17 προκλήσεις… για έναν καλύτερο κόσμο»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” προκηρύσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια από μαθητές. Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Οι μαθητές μαθαίνουν να  σκέφτονται κριτικά, να  συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Η εστίαση στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ανταποκρίνεται στον προβληματισμό, τις ανησυχίες  στις σύγχρονες προκλήσεις και την προσπάθεια που γίνεται για να ανταποκριθούμε όλοι στα παγκόσμια προβλήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η διερεύνηση τριών (3) από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
  • Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα
  • Η εξοικείωση των µαθητών µε τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
  • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια  της κριτικής σκέψης
  • Η καλλιέργεια της ικανότητας γα διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών
  • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών

 

Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής εφημερίδας

Αίτηση Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας