Βιώσιμη τροφή- Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!

Βιώσιμη Tροφή- Βιώσιμος Πλανήτης.
Γίνε η ΑΡΧΗ!

Το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βιώσιμη τροφή- Βιώσιμος πλανήτης» Γίνε η ΑΡΧΗ!, προσπαθεί να συνδέσει τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών/τριών με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθούμε να αναστοχαστούμε στη σχολική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα σχετικά με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την τροφή, το πώς τα τρόφιμα φτάνουν καθημερινά και μπαίνουν στο σπίτι και στο πιάτο μας, αλλά και την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών οι οποίες συνδέονται με τη Μεσογειακή διατροφή.

Σχεδιασμός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την ομάδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» σε συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα www.sustainablefood.gr και μπορεί να υλοποιηθεί και στα Εργαστήρια δεξιοτήτων
Περιλαμβάνει:

Υποστηρικτικό υλικό

Στοιχεία ερευνών

Φύλλα δραστηριοτήτων

Κουίζ

Φύλλο προσωπικής ανάπτυξης

www.sustainablefood.gr

Γίνε η ΑΡΧΗ!